Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.