Летопис

УЧИЛИЩЕ  С  БОТЕВО ИМЕ…

След годините на велико национално  възраждане и укрепване на българския дух, след дните на революционен кипеж, родил титани на националноосвободителната борба и гении на ума и делото, след безпримерния подвиг на  героите от Април 1876 г. и  опълченците от Шипка, Стара Загора и Плевен, идва безграничният възторг от Свободата. А след него мъката и разочарованието от несправедливата жестокост на Берлинския договор.

В малкото турско селце Батаджик пристигат първите български преселници, напуснали домовете си  във все още поробените земи в пределите на империята, гонени от продължаващото насилие. Още неуредили живота си  в новото селище, на общоселско събрание те решават да открият училище. Събират 200 турски лири и закупуват най-голямата къща: с керемиден покрив, с няколко стаи с южно изложение и хубав двор. Защото за българина учението е нещо свято – като Земята, като Хляба. И той е готов да се откаже и от двете, за да изучи децата си, да им отвори очите към знанието и просветата.

Така през учебната 1889 / 1890 година отваря врати училището в с.Батаджик, за да посрещне първите си ученици – четири момчета и едно момиче, обучавани от един учител. И вече повече от сто и двадесет години школският звънец събира в класните стаи децата, които са бъдещето и надеждата на народа ни. Хиляди момчета и момичета са поели от тук своя път в живота. Стотици всеотдайни учители отдали своята младост и работили тук с ум и сърце.

128 години училището в с.Бата е огнище на просвета и знание. И през повечето от тях то носи името на безсмъртния български поет и революционер Христо Ботев.