Контакти

8218  с. Бата

общ. Поморие

ул. „Иван Вазов“ № 18

телефон за връзка: 05967 21 21

e-mail: info-200705@edu.mon.bg