Отново е 15-ти септември!

Денят, в който децата на България тръгват на училище, е  вълнуващ празник за всички. От основаването си през 1889 година до днес  Основно училище „ Христо Ботев“, с. Бата отваря врати за своите ученици, разкрива необятния свят на познанието,  чертае пътища към себе си,  другите и света.

Тържеството започна с поднасяне на венец пред паметника на Христо Ботев в двора на училището, издигане на националния и европейския флаг и посрещане на  училищното знаме.

Програмата продължи с тържествено слово на Директора на училището, г-жа Петя Стоянова, която  поздрави присъстващите с началото на учебната година.  На учениците пожела нестихваща мотивация за развитие и успех, на родителите –  сила и вяра в общата мисия – да бъдат децата ни можещи, знаещи и креативни хора, на учителите – вдъхновение и устременост в отговорната задача да създадат  настоящето и бъдещето на България. Поздравителен адрес по случай първия учебен ден беше получен  от Кмета на община Поморие, г-н Иван Алексиев. Официален гост на тържеството беше г-н Георги Георгиев, кмет на село Бата.

Под лъчите на топлото, есенно слънце, неповторим по своята тържественост, празничният ден бе отбелязан с  музикално – литературна програма. Вълнуващите изпълнения на учениците изпълниха двора с настроение, усмивки и трепетно очакване. По традиция г-жа Петя Стоянова плисна менче с вода, удари първия училищен звънец  и пожела на всички “На добър час!”. Най-развълнувани бяха първокласниците и техните родители. С любопитни  очи за новото и познанието, посрещнати  с питка и мед, с радост  прекрачиха училищния праг. Всеки първокласник получи подарък – книжка с лично обръщение от Кмета на Община Поморие, г-н Иван Алексиев.

Откриването на учебната година премина при спазване на мерките, разписани в Правилника за дейността на училището, съгласно  Насоките на МОН за обучение и действия в условията на COVID – 19.

  Въпреки предизвикателството, обусловено от продължаващата епидемична обстановка, екипът на ОУ „Христо Ботев“ е амбициран за пореден път да докаже своето ниво, стъпвайки на традициите и  иновациите в училищното образование.Ботевци знаят – успехът идва при тези, които знаят и могат, а Основно училище „Христо Ботев“- с. Бата  достойно отстоява девиза си: “Учим днес, успяваме утре!”.

ЗДРАВА, СПОРНА И УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!