ЕКОЛОГИЧЕН ПРАЗНИК

Днес учениците от начален етап участваха в екологичен празник, организиран от Местна инициативна група Поморие, като част от промоционална и маркетингова кампания по Проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“. В четири работилнички децата изработиха табла с природни материали. Гости на празника бяха г-н Николай Бояджиев и г-жа Ваня Петкова. Участниците получиха много подаръци и лакомства.