СЕДМИЦА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

От 14.11. до 18.11.2022 г., в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, се проведе Седмица на толерантността. Толерантност – това е готовността да приемаме разбирания, чувства, навици или вярвания, които са различни от нашите.

В часовете на класа и часовете за занимания по интереси учениците дискутираха по въпросите за принципите на толерантността и изразиха своите послания чрез презентации, рисунки, табла, музикални изпълнения, представяне на различни празници и обичаи, събиране на готварски рецепти и дегустиране на ястия, характерни за различните етноси.

Заключителното мероприятие се проведе на 18 ноември, като част от изпълнение на дейностите по НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“. Родителите не просто уважиха с присъствието си инициативата, но активно се включиха в подготовката на всички дейности.

Заедно – ученици, родители и учители – изработиха табло с Правилата на толерантността.

Благодарим на всички, че през изминалата седмица доказахме, че можем да бъдем заедно в многообразието!