Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“

В периода 15.02.2023 г. – 24.02.2023 г. в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата се проведе информационна кампания за запознаване на училищната общност с националната единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“, разработена като част от дейностите по Проект BG05M2OP001 – 2.012 – 0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Платформата „Дигитална раница“ е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Освен това дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци. Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

Достъпът до нея се осъществява на адрес https://edu.mon.bg/ чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

На 15.02.2023 г. директорът на училището г-жа Петя Стоянова запозна педагогическите специалисти с функционалностите на електронната платформа, с възможностите за създаване и публикуване за национално ползване на интерактивно образователно съдържание, с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ, с възможностите за ползване на библиотеката – дигитални образователни ресурси за учениците от І до ХІІ клас.

В дните 23.02. – 24.02.2023 г. бяха проведени родителски срещи. Г-жа Милена Касабова и г-н Георги Георгиев представиха електронната платформа пред родителите, като им разясниха възможностите да следят образователния процес на своите деца и да получават своевременна и актуална информация за седмичното разписание, оценките, отсъствията, задачите за домашна работа.

Педагогическите специалисти от ОУ „Христо Ботев“ имат готовност да помогнат на родителите за регистрацията и достъпа до платформата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *