ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО“

На 01.12.2023 г. в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата се проведе информационна среща за представяне на Проект „Различни, но заедно“ по договор № КП33.22-2-033/ 26.07.2023 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Г-жа Петя Стоянова, директор на училището и ръководител на проекта, запозна присъстващите с основната цел: Създаване на позитивна единна образователна среда в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, в която всички субекти от различни етноси активно си взаимодействат и получават равен достъп до качествено, ценностно-ориентирано интеркултурно образование. Проектът „Различни, но заедно“ ще се реализира в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата в периода от м. ІХ.2023 г. до м. VІІ.2024 г. Участници в проектните дейности ще бъдат 52 ученици, 7 учители, 16 родители, доброволци. Общата стойност на проекта е 29 679.58 лв.

В презентацията бяха представени планираните дейности: организация и управление; информиране и публичност; сформиране на клубове за развиване на социални умения и компетентности, за краеведческа дейност, за танцово изкуство, за приложни изкуства; представяне на обреди и обичаи при честване на празници от културния календар на етносите; екскурзии с учебна цел; изследователска дейност; квалификационна дейност.

В информационната среща участваха представители на Община Поморие, кметовете на селата Бата и Белодол, секретарят на НЧ „Георги Илиев Маджаров – 1924 г.“ – с. Бата, председателят на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, родители и представители на училищния екип.

Реализирането на проектните дейности ще даде възможност за социално включване на учениците от различни етноси при спазване на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация; гарантиране правото на всеки ученик на достъп до качествено училищно образование; приемане и зачитане на уникалността на всеки ученик; намаляване влиянието на социалните неравенства, негативните стереотипи и предразсъдъци; сътрудничество между всички участници в процеса на интеркултурно образование; изграждане на позитивна, подкрепяща, толерантна образователна среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *