ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ

Днес се проведе общинският баскетболен турнир от Ученически игри 2023-2024.

Достойно представяне на училищните отбори на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата:

– момичета 5-7 клас – 2-ро място;

– момчета 5-7 клас – 3-то място.

Поздравления за състезателите и техните ръководители г-н Георгиев и г-н Калчев!

Гордеем се с вас!

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО“

На 01.12.2023 г. в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата се проведе информационна среща за представяне на Проект „Различни, но заедно“ по договор № КП33.22-2-033/ 26.07.2023 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Г-жа Петя Стоянова, директор на училището и ръководител на проекта, запозна присъстващите с основната цел: Създаване на позитивна единна образователна среда в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, в която всички субекти от различни етноси активно си взаимодействат и получават равен достъп до качествено, ценностно-ориентирано интеркултурно образование. Проектът „Различни, но заедно“ ще се реализира в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата в периода от м. ІХ.2023 г. до м. VІІ.2024 г. Участници в проектните дейности ще бъдат 52 ученици, 7 учители, 16 родители, доброволци. Общата стойност на проекта е 29 679.58 лв.

В презентацията бяха представени планираните дейности: организация и управление; информиране и публичност; сформиране на клубове за развиване на социални умения и компетентности, за краеведческа дейност, за танцово изкуство, за приложни изкуства; представяне на обреди и обичаи при честване на празници от културния календар на етносите; екскурзии с учебна цел; изследователска дейност; квалификационна дейност.

В информационната среща участваха представители на Община Поморие, кметовете на селата Бата и Белодол, секретарят на НЧ „Георги Илиев Маджаров – 1924 г.“ – с. Бата, председателят на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, родители и представители на училищния екип.

Реализирането на проектните дейности ще даде възможност за социално включване на учениците от различни етноси при спазване на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация; гарантиране правото на всеки ученик на достъп до качествено училищно образование; приемане и зачитане на уникалността на всеки ученик; намаляване влиянието на социалните неравенства, негативните стереотипи и предразсъдъци; сътрудничество между всички участници в процеса на интеркултурно образование; изграждане на позитивна, подкрепяща, толерантна образователна среда.

ДЕН НА ЧЕТЕНЕТО

С много вълнение учениците от ОУ „Христо Ботев“, с. Бата се включиха в инициативата „Четем заедно с…“ по повод Деня на четенето, организиран от фондация „Четене „. Специален гост на събитието беше г-жа Калина Кръстева- секретар на местната библиотека при НЧ „Георги Илиев Маджаров – 1924 г.“ . Тя прочете на учениците откъси от любими детски приказки и стихотворения. След извличане на поуките, децата се убедиха, че „Четенето дава възможности“, за да се превърнат от читатели в мечтатели и създатели на едно по-светло „Утре“.

И ако книгата е прозорец към света, то четенето е стълба към успеха!

СЪХРАНЕНА ПАМЕТ

По случай 1-ви ноември, Деня на народните будители, в с. Бата се състоя празник „Съхранена памет“. Организатори на събитието бяха Народно читалище „Георги Илиев Маджаров – 1924 г.“ и ОУ „Христо Ботев“. „ Най-значимите будители в българската история са учителите…“- заяви в приветственото си слово г-жа Калина Кръстева, секретар на културната институция. Сред присъстващите бяха бивши учители, работили в училището и в детската градина в с. Бата през последните 60 години, както и представители на местната общественост. Поздравителен адрес отправиха читалищата на с. Медово, с. Александрово и с. Козичино. Срещата на поколения учители „отвори една дълго затворена врата…“ – споделиха с радост и благодарност гостите. Нека продължим да търсим, да будим и да съхраняваме доброто в себе си и другите!

НА ДОБЪР ЧАС!

Първият учебен ден е празник, който не е отбелязан в националния ни календар, но се празнува във всеки български дом и е емоционално свързан с всички поколения.

Първият учебен ден е ново начало – вдъхновяващо, вълнуващо, обещаващо.

Честита Нова учебна година на всички ученици и учители, на всички родители и приятели на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата!

Нека, всички заедно, приемем предизвикателството да тръгнем и извървим трудния път на знанието!

Бъдете здрави и благословени!

На добър час!

СТАРТИРА ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО“

На официална церемония, организирана от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, бяха връчени договори за финансиране на проектни предложения по Конкурсна процедура 33.22-2023. Щастливи сме да споделим, че нашето проектно предложение „Различни, но заедно“ е одобрено за финансиране.

Проектът е ориентиран към развиване на интеркултурните компетентности на учениците чрез създаване на условия за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие. Планираните дейности включват:

– сформиране на клубове по интереси: за развиване на социални умения и компетентности, за краеведческа дейност, за танцово изкуство, за приложни изкуства;

– представяне на обреди и обичаи при честване на празници от културния календар на етносите;

– екскурзии с учебна цел;

– квалификационна дейност и др.

Проектът „Различни, но заедно“ ще се реализира в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата в периода от м. септември 2023 г. до м. юли 2024 г. Участници в проектните дейности ще бъдат 52 ученици, 7 учители, 16 родители, доброволци. Финансирането е в размер на 29 680 лв.