Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“

В периода 15.02.2023 г. – 24.02.2023 г. в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата се проведе информационна кампания за запознаване на училищната общност с националната единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“, разработена като част от дейностите по Проект BG05M2OP001 – 2.012 – 0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Платформата „Дигитална раница“ е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Освен това дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци. Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

Достъпът до нея се осъществява на адрес https://edu.mon.bg/ чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

На 15.02.2023 г. директорът на училището г-жа Петя Стоянова запозна педагогическите специалисти с функционалностите на електронната платформа, с възможностите за създаване и публикуване за национално ползване на интерактивно образователно съдържание, с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ, с възможностите за ползване на библиотеката – дигитални образователни ресурси за учениците от І до ХІІ клас.

В дните 23.02. – 24.02.2023 г. бяха проведени родителски срещи. Г-жа Милена Касабова и г-н Георги Георгиев представиха електронната платформа пред родителите, като им разясниха възможностите да следят образователния процес на своите деца и да получават своевременна и актуална информация за седмичното разписание, оценките, отсъствията, задачите за домашна работа.

Педагогическите специалисти от ОУ „Христо Ботев“ имат готовност да помогнат на родителите за регистрацията и достъпа до платформата.

СЕДМИЦА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

В Седмицата на толерантността учениците от трети клас гостуваха на седмокласниците. Заедно прочетоха Азбуката на толерантността, изпяха песента „Приятелство“, споделиха какво е добро за тях, забавляваха се с игрите „Стани ми приятел“ и „Танцувай с мен“ и си размениха символични подаръци. Часът завърши с почерпка и усмивки!

СЕДМИЦА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

От 14.11. до 18.11.2022 г., в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, се проведе Седмица на толерантността. Толерантност – това е готовността да приемаме разбирания, чувства, навици или вярвания, които са различни от нашите.

В часовете на класа и часовете за занимания по интереси учениците дискутираха по въпросите за принципите на толерантността и изразиха своите послания чрез презентации, рисунки, табла, музикални изпълнения, представяне на различни празници и обичаи, събиране на готварски рецепти и дегустиране на ястия, характерни за различните етноси.

Заключителното мероприятие се проведе на 18 ноември, като част от изпълнение на дейностите по НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“. Родителите не просто уважиха с присъствието си инициативата, но активно се включиха в подготовката на всички дейности.

Заедно – ученици, родители и учители – изработиха табло с Правилата на толерантността.

Благодарим на всички, че през изминалата седмица доказахме, че можем да бъдем заедно в многообразието!

КОНКУРС „ТВОРИ С БОЛЕРО“

Участието в конкурса „Твори с Болеро“, организиран от СВА Болеро и партньори, донесе награди на талантливи ученици от ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата. Със свои проекти на тема „Моите летни моменти“ участваха:

Олга Петранкова Стоянова – 4 клас;

Ваня Георгиева Чавдарова – 5 клас;

Златина Бориславова Дражева – 5 клас;

Нергизе Алиш Осман – 5 клас;

Николина Аргирова Дамянова – 5 клас;

Филка Ангелова Жекова – 5 клас.

Поздравления за наградените ученици и техния ръководител г-жа Златина Рачева!

ЕКОЛОГИЧЕН ПРАЗНИК

Днес учениците от начален етап участваха в екологичен празник, организиран от Местна инициативна група Поморие, като част от промоционална и маркетингова кампания по Проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“. В четири работилнички децата изработиха табла с природни материали. Гости на празника бяха г-н Николай Бояджиев и г-жа Ваня Петкова. Участниците получиха много подаръци и лакомства.

ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!

Отново е 15 септември и нашите деца се завръщат в училище.

Под лъчите на топлото есенно слънце, неповторим по своята тържественост, празничният ден бе отбелязан с литературно-музикална програма. Вълнуващите изпълнения на учениците изпълниха училищния двор с настроение, усмивки и трепетно очакване.

Пожелаваме на всички здрава, успешна и ползотворна нова 2022 – 2023 учебна година!

На добър час!